Privatlivspolitik

Gældende fra 25. maj 2018, revideret 21. september 2022

Herlev Folkedanserforenings dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget en privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål ud fra berettigede, legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Hent hele privatlivspolitikken som pdf her og behandlingsaktiviteterne her.

 
Ris, ros, kommentarer eller ideer til hjemmesiden? Kontakt webmoster på webmaster@herlevfolkedans.dk