Stævner
    Nogle af foreningens medlemmer deltager i de årlige lands-, børne- og ungdomsstævner. Oplysninger om dette vil blive annonceret her, efterhånden som webmoster får dem til rådighed.

    Lørdag 25. maj 2024. Børne-/ungdomsstæ:vne, Frederiksberg
    Se invitationen her

    16. - 21. juli 2024 Nordisk stævne, Arendal, Norge
    Se invitationen her

 

Ris, ros, kommentarer eller ideer til hjemmesiden? Kontakt webmoster på webmaster@herlevfolkedans.dk