Priser for sæson 2016-17    Pr. sæson
  Voksne 1.050,00 kr.
  Unge 14 - 17 år 750,00 kr.
  Studerende på SU og lærlinge på lærlingeløn 800,00 kr.
  Børnehold 500,00 kr. for det første barn
  250,00 kr. for hver efterfølgende søskende
  eller barn med adressefællesskab
  Baldansehold Fra 25 kr. til 100 kr. pr. gang, Se mere her.
  Støttemedlemmer 250,00 kr.

  Kontingentet indbetales senest 6. oktober 2016, gerne før.

  Ved indbetaling beder vi dig oplyse navn, hold og beløb for hver person på indbetalingen.

  Betaling til bankkonto: Reg.nr. 5331, konto 0 246 733.

  Er man medlem af Folkedans Danmark gennem en anden forening fratrækkes kontingentet til landsforeningen i medlemskabet. Landsforeningskontingentet er 160 kr. for over 18-årige og 40 kr. for under 18-årige.

 

Ris, ros, kommentarer eller ideer til hjemmesiden? Kontakt webmoster på webmaster@herlevfolkedans.dk