Priser for sæson 2018-19    Pr. sæson*)
  Voksenhold mandag aften 1.085,00 kr.
  Unge 14 - 17 år 750,00 kr.
  Studerende på SU og lærlinge på lærlingeløn 402,00 kr.
  Børnehold 500,00 kr. for det første barn
  250,00 kr. for hver efterfølgende søskende
  eller barn med adressefællesskab
  Baldansehold 570,00 kr.
  Eftermiddagshold seks onsdage 350,00 kr.
  Støttemedlemmer 18 år og derover 280,00 kr.
  under 18 år 140 kr.

  *) Er man medlem af Folkedans Danmark gennem en anden forening fratrækkes kontingentet til landsforeningen i medlemskabet. Landsforeningskontingentet er 180 kr. for over 18-årige og 40 kr. for under 18-årige.

  Pensionister og efterlønnere kan forvente at få tilbagebetalt cirka 30 procent af kontingentet, hvis man ved indmeldelse husker at informere om dette.

  Kontingentet indbetales senest 8. oktober 2018, gerne før.

  Ved indbetaling beder vi dig oplyse navn, hold og beløb for hver person på indbetalingen.

  Betaling til bankkonto: Reg.nr. 5331, konto 0 246 733.
  Betaling via mobilepay: 29 865 866 (Michael Busekist)

  OBS! Man kan altid aftale en afdragsordning med kassereren. Undlader man at betale uden at indgå en aftale, træder rykkerproceduren i kraft.

 

Ris, ros, kommentarer eller ideer til hjemmesiden? Kontakt webmoster på webmaster@herlevfolkedans.dk