Priser for sæson 2020-21  Mandag aften
  Unge 14 - 17 år
  Studerende på SU/lærlinge på lærlingeløn
  (980+180 kr.) 1.160 kr.
  (490+40 kr.) 530 kr.
  (245+180 kr.) 425 kr.
  Børne-/juniorhold, første barn
  Hvert efterfølgende søskende
  eller barn med adressefællesskab
  (480+40 kr.) 520 kr.
  (240+40kr.) 280 kr.
  Baldansehold
  Unge 14 - 17 år
  Studerende på SU/lærlinge på lærlingeløn
  (450+180 kr.) 630 kr.
  (225+40 kr.) 265 kr.
  (112,50+180 kr.) 292,50 kr.
  Torsdag, dagtimerne, et modul
  Unge 14 - 17 år
  Studerende på SU/lærlinge på lærlingeløn

  To moduler i samme sæson
  Unge 14 - 17 år
  Studerende på SU/lærlinge på lærlingeløn
  (490+180 kr.) 670 kr.
  (245+40 kr.) 285 kr.
  (122,50+180 kr.) 302,50 kr

  (980+180 kr.) 1.160 kr.
  (490+40 kr.) 530 kr.
  (245+180 kr.) 425 kr
  Støttemedlemmer, 18 år og derover
  under 18 år
  (100+180 kr.) 280,00 kr.
  (100+40 kr.) 140 kr.

  Er man medlem af Folkedans Danmark gennem en anden forening fratrækkes kontingentet til landsforeningen i medlemskabet.
  Danser man på flere hold, skal landsforeningskontingentet kun betales for det ene hold.

  Landsforeningskontingentet er 180 kr. for medlemmer på 18-år og derover og 40 kr. for 0-17-årige.

  Kontingentet indbetales senest 6. oktober 2021, gerne før.

  Ved indbetaling beder vi dig oplyse navn, hold og beløb for hver person på indbetalingen.

  Betaling til bankkonto: Reg.nr. 5331, konto 0 246 733.
  Betaling via mobilepay: 29 865 866 (Michael Busekist)

  OBS! Man kan altid aftale en afdragsordning med kassereren. Undlader man at betale uden at indgå en aftale, træder rykkerproceduren i kraft.

 

Ris, ros, kommentarer eller ideer til hjemmesiden? Kontakt webmoster på webmaster@herlevfolkedans.dk