Priser for sæson 2017-18    Pr. sæson
  Voksne 1.075,00 kr.
  Unge 14 - 17 år 750,00 kr.
  Studerende på SU og lærlinge på lærlingeløn 49 kr. x 8 mdr.
  Børnehold 500,00 kr. for det første barn
  250,00 kr. for hver efterfølgende søskende
  eller barn med adressefællesskab
  Baldansehold 560 kr.
  Støttemedlemmer 250,00 kr.

  Er man medlem af Folkedans Danmark gennem en anden forening fratrækkes kontingentet til landsforeningen i medlemskabet. Landsforeningskontingentet er 170 kr. for over 18-årige og 40 kr. for under 18-årige.

  Pensionister og efterlønnere kan forvente at få tilbagebetalt cirka 30 procent af kontingentet.

  Unge under uddannelse betaler 147 kr. pr. 6. oktober 2017, derefter 49 kr. pr. 1/11, 1/12, 1/1, 1/2 og 1/3.

  Kontingentet indbetales senest 6. oktober 2017, gerne før.

  Ved indbetaling beder vi dig oplyse navn, hold og beløb for hver person på indbetalingen.

  Betaling til bankkonto: Reg.nr. 5331, konto 0 246 733.

 

Ris, ros, kommentarer eller ideer til hjemmesiden? Kontakt webmoster på webmaster@herlevfolkedans.dk