Priser for sæson 2023-24  Mandag aften
  Unge 14 - 17 år
  Studerende på SU/lærlinge på lærlingeløn
  1.160 kr.
  605 kr.
  365 kr.
  Børnehold, første barn
  Hvert efterfølgende søskende
  eller barn med adressefællesskab
  525 kr.
  300 kr.
  Baldansehold
  Unge 14 - 17 år
  Studerende på SU/lærlinge på lærlingeløn
  630 kr.
  340 kr.
  232,50 kr.
  Torsdag, dagtimerne, et modul
  Unge 14 - 17 år
  Studerende på SU/lærlinge på lærlingeløn

  To moduler i samme sæson
  Unge 14 - 17 år
  Studerende på SU/lærlinge på lærlingeløn
  670 kr.
  360 kr.
  242,50 kr

  1.240 kr.
  645 kr.
  385 kr
  Støttemedlemmer 200 kr.

  Er man medlem af Dans Danmark gennem en anden forening fratrækkes 75 kr. i medlemskabet.
  Danser man på flere hold, fratrækkes 100 kr. i kontingentet for det ene hold.
  Pensionister og efterlønsmodtagere med bopæl i Herlev kommune kan få refunderet 30 procent af kontingentet.


  Kontingentet indbetales senest 6. oktober 2023, gerne før.

  Ved indbetaling beder vi dig oplyse navn, hold og beløb for hver person på indbetalingen.

  Betaling til bankkonto: Reg.nr. 5331, konto 0 246 733.
  Betaling via mobilepay: 29 865 866 (Michael Busekist)

  OBS! Man kan altid aftale en afdragsordning med kassereren. Undlader man at betale uden at indgå en aftale, træder rykkerproceduren i kraft.

 

Ris, ros, kommentarer eller ideer til hjemmesiden? Kontakt webmoster på webmaster@herlevfolkedans.dk