KontaktpersonerPå denne side finder du en oversigt over kontaktpersoner i Herlev Folkedanserforening.Funktion Navn Tlf./E-post
Formand Morten Lyngholm Preuss 46 76 23 11/71 10 67 65
formand@herlevfolkedans.dk

Næstformand Andreas Lorenzen 42 44 27 46
naestformand@herlevfolkedans.dk

Kasserer Sonja G. Nielsen 38 80 27 20/28 928 908
kasserer@herlevfolkedans.dk

Sekretær Susanne Danø 30 43 36 83
sekretaer@herlevfolkedans.dk

Bestyrelsesmedlem
Børneholdskontakt
Sidsel C. Lorenzen 51 37 26 68
bornehold@herlevfolkedans.dk

Suppleant Sanne Skov 26 84 60 71
suppleant@herlevfolkedans.dk

Instruktør Annette Thomsen  
instruktoer@herlevfolkedans.dk

Spillemand/voksenhold René Axelsen rene@herlevfolkedans.dk

Spillemand/børnehold Jørgen Hanskov hanskov@herlevfolkedans.dk

Webmoster Sonja G. Nielsen 38 80 27 20/28 928 908
webmaster@herlevfolkedans.dk

 
Ris, ros, kommentarer eller ideer til hjemmesiden? Kontakt webmoster på webmaster@herlevfolkedans.dk