Fotopolitik

Bestyrelsen har på sit møde den 8. juni 2015 diskuteret en fotopolitik, som i korte træk går ud på:

  • Stiller man op til pr-arrangementer som dans i gågaden, flashmob o.l. giver man automatisk samtykke til, at foreningen må bruge billeder og videoer uden at spørge.

  • Til private/lukkede arrangementer som julestue, forårsfest mv. må der ikke offentliggøres noget uden samtykke fra personerne på billederne/videoen.

  • Ved åbne/offentlige arrangementer som opvisninger og legestuer kan vi ikke garantere, at personer på billeder bliver spurgt, inden eventuel offentliggørelse. Der skal gøres opmærksom på dette, inden man melder sig til en opvisning eller arrangement. Fra foreningens side vil vi dog i videst muligt omfang søge samtykke fra egne medlemmer.

  • På sociale medier må der ikke tagges og henvises til personlige profiler, medmindre de afbildede selv gør det.

 
Ris, ros, kommentarer eller ideer til hjemmesiden? Kontakt webmoster på webmaster@herlevfolkedans.dk