Baldans

  11 søndage i sæson 2023-24 underviser Herlev Folkedanserforening i baldanse, som i 1800-tallet blev danset i byerne, mens folkedanse blev danset i landsbyerne.

  Den kommende sæsons store dans er endnu ikkke udvalgt, men i sæson 2022-2023 havde vi fokus på Prairie Queen Quadrilles, som omkring år 1900 var en af Amerikas mest populæreste baldanse.

  Prairie Queen Quadrilles

  Prairie Queen Quadrilles er en amerikansk kvadrilledans.

  Der findes flere versioner af både dans og musik. Den musik, vi har valgt, er fra et nodetryk i serien Prairie Zephyrs, udgivet af S. Brainards Sons i 1872 i Cleveland, USA. Musikken er komponeret af A. J. Vaas og er fra 1870.

  Da dansebeskrivelser på den tid ikke altid var helt klare i teksten, har vi valgt at kombinere beskrivelsen, der er trykt under Vaas' noder med en beskrivelse af A.G. Sandbæck (1873-1962). Sandbæck var norsk danselærer men boede det meste af sit liv i Danmark. Han udgav i 1900 i København en bog med titlen Til Bal & Selskaber i det nye Aarhundrede, hvor han beskrev Prairie Queen (Landets Dronning) på dansk og skrev Amerikas populæreste.

  Vi ved ikke, om dansen på den tid har været danset i Danmark eller Norge.

  Praktiske oplysninger

  Undervisning og musik varetages af Annette Thomsen og Jørgen Hanskov.

  Dansen foregår i Mellemtrinnets Fællesrum på Herlev Byskole, afdeling Elv, Ederlandsvej 23, 2730 Herlev.
  Klik her, hvis du vil se, hvor vi danser. Billedet bringes med tilladelse fra Eniro.

Sæsonen begynder 10. september 2023 og slutter 17. marts 2024. Vi danser 11 søndage kl. 15.30 - 16.30 eller 17, se datoerne her..

Dertil kommer generalprøve den 7. april 2024 for deltagere i opvisningen den 13. april 2024 - dette er frivilligt.

10. september mødes vi kl. 14.45 til et traktement inden dansen.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål.

 

Ris, ros, kommentarer eller ideer til hjemmesiden? Kontakt webmoster på webmaster@herlevfolkedans.dk